اخذ عاملیت:

متقاضیان عضویت در این شبکه می توانند درخواست های خود را از طریق تکمیل فرم ذیل اعلام نموده تا پس از بررسی صلاحیت در شورای کارشناسان مالی – اقتصادی اتحادیه، نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری اقدام گردد. توضیح این که تنها دفاتر املاک و شرکت های فعال در حوزه صنعت ساختمان و فروش و پذیره نویسی واحدهای ساختمانی، امکان ثبت درخواست خواهند داشت.

نکته بسیار مهم این­که بابت ثبت درخواست و یا حق عضویت و انعقاد تفاهم نامه همکاری هیچگونه وجهی از عوامل دریافت نخواهد شد. در صورت مشاهده موارد مغایر با این امر، واحد بازرسی و شکایات اتحادیه پاسخگو و پیگیر موارد متقاضیان و عاملیت ها خواهد بود.

نهایتاً استفاده از ظرفیت های پنهان و آشکار دفاتر عاملیت، در راستای کاهش هزینه های تبلیغات و بازاریابی جزء اهداف واحد عاملیت های اتحادیه تعاونی های عمرانی می باشد.