عاملیتهای کشوری
معرفی و ثبت نام در شبکه عاملیتها معرفی عاملین سراسر کشور
ادامه مطلب
خدمات اتحادیه
معرفی خدمات اتحادیه توضیح کامل خدمات ما
ادامه مطلب
قوانین تامین پروژه
قوانین تامین پروژه قابل توجه تمام انبوه سازان
ادامه مطلب
معرفی اتحادیه
معرفی اتحادیه شرح ساختار اتحادیه
ادامه مطلب
اخذ عاملیت
قوانین و دستورالعمل اخذ عاملیت ویژه درخواست کنندگان عاملیت در شبکه
ادامه مطلب
همکاری با ما
همکاری با ما ارسال درخواست های همکاری
ادامه مطلب
سوابق کاری ما
سوابق کاری اتحادیه
ادامه مطلب
تماس با ما
تماس با ما راه های ارتباطی ما
ادامه مطلب

سخن مدیر عامل

یکی از مدلهای خروج از بحران صنعت ملک در ایران شناخت و اعتماد به پورتال عاملیتهای کشوریست
دکتر خشایار باقرپور

معرفی شبکه عاملیتهای کشوری

اطلاعیه ها و اخبار

جهت عضویت در شبکه عاملیتهای کشوری

فقط کافیست فرم درخواست عاملیت خود را پر فرمایید

فرم درخواست عاملیت

سامانه عاملیت کشوری

اولین شبکه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ملکی در کشور

ورود به این بخش فقط مخصوص اعضا می باشد