قابل توجه عاملیت های محترم اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران
ضمن تبریک سال نو و آرزوی سلامت و سعادت در سال ۱۳۹۹، همانگونه که مستحضرید شیوع ویروس کرونا از اواخر بهمن ماه، موجب اخلال در برنامه های شبکه عاملیت های این اتحادیه گردیده و به گواه کارشناسان امر، متأسفانه تأثیرات منفی آن بر فضای کسب و کار ادامه خواهد داشت.
لذا به منظور حفظ و تداوم ارتباط اتحادیه و عاملیت ها و با هدف ایجاد فرصت مقتضی جهت اجرای بهینه برنامه های اقتصادی، کلیه تفاهم نامه های اعطای عاملیت، طی الحاقیه جداگانه تا پایان فروردین ۱۴۰۰ عینا تمدید خواهد شد.
بنابراین هیچ یک از عاملیت ها نگرانی بابت تخصیص ظرفیت ها و تمرکز خود بر روی این شبکه نخواهند داشت و طی روزهای آتی، پروژه هایی که قبل از بحران پاندمی کرونا توسط اتحادیه برای شروع فعالیت شبکه در دست اقدام قرار گرفته بودند، به تدریج در پورتال اختصاصی ایشان بارگذاری خواهند شد.
امید است با همکاری گروهی همه اعضاء شبکه، موفق به ایجاد فرصت های مناسب درآمدزایی شویم

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران