به گزارش اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران و به نقل از دنیای اقتصاد ، قیمت خرید امتیاز تسهیلات مسکن با رشد قابل توجه روبرو بوده. میانگین قیمت معامله هر فقره اوراق وام خرید مسکن درتیر ماه در مقایسه با میانگین قیمت اوراق در سال ٩٨ معادل ۶١ درصد افزایش یافته است .
هر برگ اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) در مردادماه ، تا مرز ۹۰ هزار تومان پیشروی کرد. میانگین قیمت اوراق در هفته اول مرداد هم با جهش ۸۴ درصدی در مقایسه با میانگین قیمت در سال ۹۸ روبه‌رو شد!
بازار خرید امتیاز وام مسکن حداقل در ٣ ماه گذشته به عرصه مانور تقاضای سرمایه ای تبدیل سده.
شوک بورسی به وام مسکن
هیجانات بورس به بازار اوراق وام مسکن شوک وارد کرده است.
سقف وام خرید مسکن از محل اوراق برای متقاضیان انفرادی ١۴٠ میلیون تومان و برای زوجین ٢۴٠ میلیون تومان است.
متقاضیان برای دریافت سقف تسهیلات انفرادی باید ٢٨٠ فقره اوراق وام مسکن خریداری کنند.
زوجین هم برای دریافت سقف این تسهیلات باید ۴٨٠ فقره اوراق وام مسکن تهیه کنند.
ابتدای مرداد میانگین قیمت هر فقره اوراق تسهیلات خرید مسکن به ٨١ هزار تومان رسید.
نرخ هر برگ این اوراق در برخی روزها تا مرز ٩٠ هزارتومان هم پیشروی کرد.
میانگین قیمت معامله هر فقره اوراق وام خرید مسکن درتیر ماه در مقایسه با میانگین قیمت اوراق در سال ٩٨ معادل ۶١ درصد افزایش یافت.
میانگین قیمت اوراق درهفته اول مرداد ماه نیز با جهش ٨۴ درصدی درمقایسه با میانگین قیمت در سال ٩٨ روبرو شد.
این در حالی است که به علت رکود بازار معاملات خرید مسکن، تقاضای خرید مسکن با استفاده از وام کاهش یافته است. در سه ماه اول امسال وام خرید مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣٠ درصد افت کرد