این ویدئو حاوی خبرهای مهمی است که در هفته گذشته در حوزه املاک و مسکن به وقوع پیوسته است.