بررسی آمار مرتبط با میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در ۵ ماهه ابتدا سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بیانگر این است که در سال‌های اخیر شاهد افزایش نجومی قیمت مسکن در شهر تهران بوده‌ایم. از فروردین ماه سال ۹۷ تا شهریور ماه سال جاری، در مدت ۲ سال و ۵ ماه، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی با رشد نجومی ۳۵۹ درصدی مواجه شده است.
قیمت مسکن در ۵ ماه ابتدایی سال جاری بدون توقف، روند افزایشی داشته. اما در انتهای ۵ ماهه اول سال، تثبیت شده و بعضا روند کاهشی داشته است.