صوت خلیل محبت خواه، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، در گفتگو با اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران

۴۱ هکتار زمین در شهرهای کمتر و بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر در استان تهران برای تولید مسکن، با پتانسیل ۶۰ هزار واحد مسکونی اختصاص داده شده. این میزان علاوه بر سهمیه ۴۶ هزار نفری اقدام مسکن ملی است. امیدواریم با این ساخت و سازهای جدید و اعمال سیاستهای مختلف برای عرضه مسکن ، به زودی شاهد بازگشت آرامش به این بازار باشیم.