اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ، به دنبال تصمیم کمیسیون نظارت برای کاهش کارمزد خدمات مشاوران املاک، با آقای مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک گفتگو کرده . پاسخ آقای خسروی به اینکه داستان این تصمیم چه بوده ؟ و تبعات و تاثیرات این تصمیم بر بازار و عملکرد مشاوران املاک چه است؟ را در فایل صوتی بشنوید.

به گزارش اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران، اقای خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک ضمن مخالفت قاطع با این تصمیم ، اعلام کرد که به این تصمیم اعتراض رسمی خواهد شد و این موضوع باید بازنگری شود. برخی کارشناسان ضربه به اشتغال کشور و نیز بی اثر بودن این تصمیم بر قیمت و بازار مسکن را دلیل مخالفت خود با این موضوع می دانند.