تحقق جهش تولید مسکن تنها با حمایت از بخش خصوصی ، تعاونی و انبوه سازان

وزیر راه و مسکن و شهرسازی، نقدینگی سرگردان را عامل اصلی بی‌ثباتی بازار مسکن دانسته و گفته: حجم نقدینگی لجام‌گسیخته موجود در کشور این بلا را بر سر بازار مسکن آورده است. سوال اینجاست که آیا هدایت نقدینگی به سمت بازار مسکن و جهش تولید می تواند راه حل این معضل باشد؟
این اظهار نظر وزیر راه و مسکن و شهرسازی ، دستمایه رسانه ها برای بررسی دقیقتر راههای برون رفت از شرایط بحرانی مسکن قرار گرفت.

به گزارش اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ، دکتر خشایار باقرپور رییس اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در گفتگو با رادیو اقتصاد ضمن انتقاد به راه اندازی بورس املاک و طرح اعمال مالیات بر خانه های خالی و وام ودیعه مسکن ، از این برنامه ها ، به عنوان طرحهایی ناکارآمد، تورم زا و بی تاثیر بر قیمت مسکن نام برد و معقولترین راه برون رفت از شرایط بحرانی مسکن را افزایش شتاب در تولید و عرضه مسکن یا همان جهش تولید دانست.

آقای باقرپور معتقد است خروج از این بحران تنها با هماهنگی تمام دستگاههای حاکمیتی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، تعاونی ها و انبوه سازان میسر خواهد بود و حتی اگر یک حلقه در این فرآیند ، خارج از سیاستها حرکت کند ما را از اهدافمان دور می کند. وی افزود ، باید مشخص شود که هر یک از بخشها و حلقه ها متولی چه بخشی از فرآیند تولید مسکن است و اقدامات عملی برای تسهیل و تسریع بخشهای مختلف کار تعریف شود.

رییس اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران مسکن مهر را پروژه ای کارآمد خواند و عدم موفقیت کامل آن را اجرای بد، و قربانی شدن کیفیت برای برجسته سازی کمیت عنوان کرد.
این کارشناس ارشد بازار مسکن گفت، املاک مازاد دستگاههای دولتی و بانکها به جای واگذاری باید در اختیار بخش خصوصی ، انبوه سازان و تعاونی ها قرار گیرد تا با عملیاتی شدن پروژه ها ، تولید و عرضه مسکن شتاب گیرد.

وی در پاسخ به ضرورت داشتن اطلاعات آماری و میدانی از بستر جامعه هدف اعلام کرد ، در حال حاضر اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران، نیازسنجی و کسب مطالعات میدانی را از طریق شبکه عاملیتها با ٨٠٠ فعال صنفی شروع کرده و از طریق همین شبکه ، حتی در حوزه عرضه هم، بر اساس یک پورتال نرم افزاری جامع ، فعالیت می کند. اما واقعیت این است که این طرح و برنامه گسترده و در سطح ملی است و برای تحقق گسترده و سراسری آن نیازمند همکاری دستگاههای موثر حاکمیتی هستیم.

رییس اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران، در پاسخ به این سوال که قیمت یک مترمربع ملک با حدود ٧٠ سال عمر مفید چقدر است ، گفت ، در حال حاضر هیچ پروتکلی برای ساخت ملک با ٧٠ سال عمر مفید وجود ندارد .
وی افزود، قیمت ساخت یک مترمربع بنای مفید ملک و سرشکن مشاعات بدون در نظر گرفتن هزینه های زمین و مجوزهای ساخت، حداقل ٨ و نیم میلیون تومان است.

 

پوشش خبری مصاحبه آقای خشایار باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران با معاون وزیر راه و مسکن و شهرسازی

یادداشت جناب باقر پور در شماره امروز صمت

یادداشت جناب باقر پور در بازار و اصناف

متن گفتگو با رادیو اقتصاد در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی