امروزه داشتن سرپناه برای مردم به بزرگترین دغدغه تبدیل شده . با توجه به وضع اقتصادی کشور ، در کنار تحریمهای ظالمانه آمریکا و در نتیجه افزایش قابل توجه و چند صد درصدی قیمت مصالح و دستمزدها و افزایش هزینه سایر عوامل وابسته به صنعت ساخت و ساز ، خانه خریدن به آرزو تبدیل شده یا حداقل برای بیش از ۸۰ درصد افراد جامعه امری بسیار سخت و حتی ناممکن است.
به گزارش اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران آقای عرب عامری مدیر کنترل پروژه اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران درباره نقش بخش خصوصی بویژه تعاونی ها در جهش تولید مسکن می گوید،.
نقش تعاونی ها به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور در اصل چهل و چهارم قانون اساسی به روشنی بیان شده و در راستای اجرایی کردن سیاستهای اصل ۴۴ ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی این اصل در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد و از سوی رییس جمهور به وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد .
عرب عامری هدف اصلی شرکت های تعاونی را ارائه خدماتی دانست که با پایین ترین قیمت تمام شده برای اعضاء است. .
وی تاکید کرد، هدف تعاونی ها کسب سود نیست بلکه ایجاد فضایی مناسب و برنامه ریزی شده برای اعضاء ، جهت تسهیل رسیدن به هدفی است که در شرایط عادی و بدون مشارکت جمعی در قالب تعاونی امکان پذیر نمیباشد . در این محیط، اعضاء درباره مسائل پروژه با توجه به منافع خودشان تصمیم گیری می کنند. تعاونی قرار است یک محیط کاملا امن و سالم در کنار سرمایه گذاری تضمین شده باشد .
مدیر کنترل پروژه اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ، ایجاد ارتباط با سایر تعاونی ها و تعامل بین آنها برای رسیدن به هدفی مشترک را از بزرگترین مزایای شرکتهای تعاونی نسبت به شرکتهای غیر تعاونی عنوان کرد و گفت این مشارکت و تعامل در بین تعاونی ها ، قدرتی است که نقش قابل توجهی در شکل گیری و موفقیت ایفا میکند .
عرب عامری تصریح کرد ، شرکتهای تعاونی نسبت به شرکت های سرمایه گذاری بخش خصوصی، وابستگی کمتری به سرمایه گذاری های کوتاه مدت خارجی دارند و به همین دلیل کمتر دستخوش دخالتها و نفوذ غیر سهامداران خود قرار دارند .

وی تاکید کرد ، خرید خانه ، ملک و زمین در کشور ما همیشه از بهترین نوع سرمایه گذاریها بوده و هست . این سرمایه گذاری نه تنها هیچ گونه ریسک و خطری ندارد بلکه با توجه به شیب همیشه رو به بالای مسکن ، سود تضمینی و فزاینده دارد . بنابر این تعاونی ها بهترین مأمن سرمایه گذاری برای مردم هستند. در سایه این تشکل، تصمیم گیران و بازیگران، خود اعضاء هستند که پروژه را حرکت می دهند .
مدیر کنترل پروژه اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران گفت ، مشارکت مالی در قالب تعاونی ها ، ریسک خرید آپارتمان و معاملات را کاملا از بین برده و فضای کاملا ایمن و جذابی برای مشارکت اعضاء فراهم میاورد .
وی همچنین سهم تعاونی ها در صنایع مختلف از جمله در صنعت ساخت و ساز را که بیش از ۵۰۰ صنعت مرتبط را شامل میشود ، بسیار پررنگتر از قبل دانست و گفت، در صورت شکوفایی این بخش ، نه تنها جهش در تولید مسکن اتفاق خواهد افتاد بلکه در سایر صنایع اصلی و اقتصاد ساز کشور هم تحرک و رونق قابل توجهی مشاهده خواهد شد .
عرب عامری ادامه داد، در تعاونی های مسکن اکثر اعضاء از قشر متوسط جامعه هستند . با ایجاد یک بستر مناسب و برنامه ریزی شده میتوان سرمایه های خرد این افراد را جمع و به سمت ایجاد پروژه یا پروژه های جدید با شرایط مناسب هدایت نمود . بدین ترتیب ، سرمایه گذاران و مشاغل و صنایع وابسته به آن ، ذینفعان اصلی این حرکت خواهند بود و به عنوان زنجیره های پیوسته این فرآیند ، چرخ تولید و عرضه را به حرکت در می آورند. تاثیر این حرکت، گردش سریعتر و بیشتر چرخهای اقتصادی کشور است.
در صورت حضور گسترده بخش خصوصی و بویژه تقویت تعاونی های مسکن ،شاهد جهش در تولید مسکن ، ایجاد اشتغال ، خروج صنایع مختلف از رکود، خانه دار شدن افراد معمولی و قشر متوسط جامعه و در نتیجه اطمینان و امید به زندگی خواهیم بود که تضمینی برای داشتن آینده ای بهتر است و به دنبال خود نشاط و شادابی اجتماعی می آورد. این روند تنها در سایه مشارکت جمعی در قالب های مختلف از جمله تعاونی های مسکن میسر است و می تواند راهی بدون خطر و تضمین شده باشد.

 

پوشش خبری مصاحبه آقای آقای عرب عامری، مدیر کنترل پروژه اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در خبرگزاری ها 

در روزنامه بازار و اصناف بخوانید