دکتر خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران:

اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران متشکل از شرکت‌های تعاونی انبوه سازی، تعاونی مسکن و تعاونی‌های عمرانی، از تمامی سرمایه گذاران، صاحبان اراضی راکد و بلا استفاده، صاحبان املاک، دستگاه‌های دولتی و شهرداری ها دعوت به مشارکت در ساخت می کند.
اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران از همکاری و مشارکت با هر بخش و دستگاهی که قابلیت تامین زمین مناسب برای تعریف پروژه های مسکونی، تجاری، اداری، گردشگری و … با قابلیت جلب مشارکت‌های عمومی برای سرمایه گذاری در این حوزه را داشته باشد استقبال می کند.
علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران پیشنهاد خود را ارائه دهند.