سوال: ضمانت سرمایه مردم در اتحادیه چیست؟

  • ثبت مالکیت در اداره ثبت و احوال
  • افزایش قابل توجه سرمایه مالکین در بستر امن تعاون

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در گفت و گوی رادیویی، این نکته را یادآور شد که اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران یک هولدینگ تعاونی است که بر اساس قانون تعاون، اتاق های تعاون شکل می گیرند و در این شرکت ها بخشی به صورت تخصصی به یک شرکت سپرده می شود.
باقرپور تصریح کرد : امنیت و ارزش افزوده در سرمایه گذاری ملکی ، دو کار مهمی است که ما در اتحادیه برای سرمایه های مردمی انجام می دهیم .
وی افزود : ما طرح ها و ایده هایی داریم که در صورت حمایت دولت می تواند ارزش افزوده مضاعفی ایجاد کند و از تمام دستگاه های دولتی می خوایم املاک مازاد خود را با اتحادیه مشارکت کنند که این روش امنیت را در ذهن افراد ایجاد می کند.
خشایار باقر پور از مردم خواست اگر اطلاعاتی درباره اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران نیازدارند به نشانی ETOT.IR (اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران) مراجعه کنند.