مهندس حسن قاسمی مدیر عامل تعاونی مسکن عمران گستر همت: از طریق تقویت و تسهیل بازار تهاتری نوین می توان نقش دلالان در افزایش قیمت و تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضای بازار را حذف کرد.
تهاتر از دیرباز از روشهای اصلی تامین کالا های مورد نیاز جوامع بشری بوده . درآن زمان مهم ترین دغدغه بشری تامین نیاز های اولیه بود نه نیازهائی که امروزه جهان مدرن برای بشریت تحمیل کرده است. با توجه به رواج تهاتر در بازارهای مختلف در کشور، ما در پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ، بازار تهاتری مسکن را همراه با مهندس حسن قاسمی مدیر عامل تعاونی مسکن عمران گستر همت بررسی کردیم.

تشکیل بازار تهاتری نوین از طریق شبکه و مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات، باعث کاهش هزینه مبادله شده و از ورود دلالان جلوگیری می کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران، مهندس حسن قاسمی مدیر عامل تعاونی مسکن عمران گستر همت می گوید، در جهان امروزی ممکن است تحت شرایطی ، بازار ها و یا مصرف کننده ها پول کافی نداشته باشند تا نیاز های خود را خرید و تامین نمایند. تولیدکننده به شرط تامین نیازهای اولیه قادر خواهد بود محصولات خود را تولید ، ارزش افزوده ایجاد و در کسب کار خود رونق ایجاد کنند.
وی افزود، در شرایط سخت که نقدینگی کم است باید از ظرفیتهای موجود در صنایع مختلف و یا پتاسیلهای فردی استفاده کرد .به این ترتیب که محصولات مختلف تولیدشده جایگزین پول نقد برای خرید نیازهای کسب و کار شوند.
قاسمی با تاکید بر اینکه یکی از نیاز های اولیه انسانها مسکن است اضافه کرد ، صنعت ساختمان جزء صنایع مادر می باشد و بصورت مستقیم و غیر مستقیم با ۳۰۰ نوع شغل ارتباط دارد. تقریبا ۸۰ درصد مواد و مصالح لازم جهت تامین مسکن هم در داخل کشور موجود است . در شرایط تحمیل شده موجود به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ، و تورم و رکود بالا در کشور بخصوص در بازار مسکن، اکثریت جامعه پول نقد کافی در اختیار ندارند تا مسکن تولید و یا خریداری نمایند. پس تهاتردر این شرایط می تواند نجات بخش بازار مسکن و مانع تعطیلی کارخانجات مرتبط با این حوزه و پیامد بیکاری باشد
وی تشکیل بازار تهاتری نوین از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین خریداران و فروشندگان و در یک بازار شبکه ای و مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات را باعث کاهش هزینه مبادله دانست و گفت به این طریق از ورود دلالان به این بازار که سود اصلی را در بازار مسکن و مصالح می برند، جلوگیری میشود و به این ترتیب افزایش تقاضا ایجاد و متعاقبا موجب افزایش ظرفیت تولید می گردد.

مزایای تهاتر در حوزه مسکن و مصالح
مهندس حسن قاسمی مدیر عامل تعاونی مسکن عمران گستر همت ، در ادامه مزایای تهاتر در حوزه مسکن را برشمرد:
*با تهاتر علاوه بر بازار نقدی می توان از ظرفیت مازاد خود استفاده کرد و بخشی از هزینه های خود را از محل عرضه تهاتری تأمین کرد که خود باعث رونق کسب و کار می شود .
*جلوگیری از ورود سازندگان به تامین نیازمندیهای خود از طریق قرض و تامین وام های با سود بالا . به این ترتیب هم پول بانک ها به حوزه تولید مواد اولیه و مصالح هدایت می شود و هم پرداخت سود های بالا به بانکها کاهش و یا حذف شده و شاهد افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود. *جلوگیری از نقش دلالان در افزایش قیمت و تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضای بازار .
همانطور که همگان می دانند ضعف نظارت در این حوزه باعث افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت ها و اخذ سود سرشار بدون زحمت برای دلالان گردیده که افزایش نقدینگی در بازار را به دنبال دارد و به دلیل هدایت نشدن آن به سمت تولید ، پیامدهای اقتصادی برای کشور دارد . تولید بیشتر محصول باعث کاهش قیمت می گردد و افزایش تولید محصول حاصل نمی شود مگر پول در چرخه تولید قرار گیرد .
*با توجه به اینکه سازنده های مسکن بر ضعف های مصالح و مواد مصرفی در ساخت مسکن واقف هستند، مشارکت تنگاتنگ آنها با کارخانجات مختلف مرتبط، می تواند به تولید استاندارد محصولات کمک نماید و در نهایت یک مسکن با کیفیت مطلوب دست مصرف کننده برسد.

*امکان تبدیل محصول به مواد اولیه و بالعکس بدون نیاز به نقدینگی
*امکان ورود کالاها و خدمات انبار شده در چرخه اقتصادی
*شفاف سازی جریان معاملات

مجلس و دولت زمینه انجام تهاتر را تسهیل کنند

قاسمی پیشنهادات خود را هم ارایه کرد. وی گفت:
* دولت و مجلس برای تامین میلگرد ، آهن ، سیمان، سنگ و غیره حتی در حوزه تاسیسات ، قوانینی جهت تسهیل تهاتر به تولید کنندگان تصویب نمایند چرا که این موارد بخش قابل توجهی از هزینه ساخت را شامل می شوند
* کاهش هزینه عوارض پروانه ساختمانی و هزینه های سازمان نظام مهندسی که در سالهای اخیر حدود ۴۰ درصد هزینه ساخت و تامین مسکن را شامل شده است
وی معتقد است با توجه به اینکه در حال حاضر مردم به خاطر نبود ثبات قیمتی از فروش واحدهای مسکونی خود هراس دارند، تهاتر راهکار مناسب این روزهای بازار مسکن است. با تهاتر ، معامله کنندگان ضرر نمی کنند چرا که مبادله محصول صورت می گیرد و ارزش افزوده آنها با افزایش مواد اولیه بالا می رود.
دکتر خشایار باقرپور رییس اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران پیشتر تاکید کرده بود که نیاز امروز بازار مسکن گردش نقدینگی است