معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه ی بانک مسکن گفت : متاهل‌های تهرانی برای دریافت اوراق مسکن باید ۲۰ میلیون تومان و مجرد‌های تهرانی نیز باید ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
محمد حسن مرادی افزود، افرادی که قصد خرید ملک دارند می‌توانند بعد از انتخاب خانه ظرف دو الی سه هفته از تسهیلات این اوراق استفاده کنند.