دسته‌بندی نشده

Home/دسته‌بندی نشده

سلسله گپ و گفت های صمیمی با نمونه های موفق مشارکت با اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران.

  خانم امانی یکی از اعضای خانواده اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران. [...]

تاثیر تغییرات بازار بورس بر بازار مسکن.

ورود مجدد سرمایه ها به بازار مسکن در صورت ادامه نوسانات منفی در بورس. سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس معتقد است ، هرچند از نگاه گروهی از سرمایه‌گذاران، بازدهی بازار مسکن نیز پس از یک دوره باید به میزان بازدهی در بازار سرمایه برسد، اما در این موضوع، موج و شدت ورود پول‌ها از بورس به بازار مسکن مهم است. اگر سرمایه زیادی از بورس خارج شود، انتظار ورود سرمایه به بازار مسکن وجود دارد، البته حضور سرمایه‌گذاران در این بازار نیازمند نقدینگی بالا است.

تعیین تکلیف ۴۵ درصد کل واحدهای مسکونی کشور.

تعیین تکلیف ٤٥ درصد کل واحدهای مسکونی کشور. ۶۰۵ واحد مسکونی متعلق به یک نفر. ٢٣ هزار و ٨٠٠ واحد متعلق به نهادها و سازمان‌ها. ٧٢ هزار نفر از مالکان زیر 18 سال . محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی گفت، در مرحله نخست شناسایی خانه های خالی، وضع ملکیت بیش از ١٣ میلیون و ٤٠٠ هزار ملک مسکونی مشخص شده است. وی افزود، مالکانی که پیامک مربوط به خانه خالی را دریافت می‌کنند باید وارد سامانه مربوطه شده و در صورتی که ملک آنها خالی نیست، مستندات اجاره ملک را در سامانه ثبت کنند، در ادامه ما مجددا به مستاجر پیام میدهیم، تا وضعیت نهایی ملک مشخص شود