آغاز پرداخت وامهای ودیعه مسکن نهایتا تا هفته آینده

آغاز پرداخت وامهای ودیعه مسکن نهایتا تا هفته آینده. پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته، ۱۵ بانک، مسیولیت پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن را برعهده خواهند گرفت و در هفته جاری و یا نهایتا هفته آینده، پرداخت وامهای ودیعه مسکن آغاز می شود. اصلانی افزود: ۱۵ بانک از جمله بانک‌های ملت، ملی، سپه، صادرات، پرداخت این تسهیلات را برعهده خواهند گرفت و متقاضیان واجد شرایط می توانند با اعلام قبلی برای دریافت این تسهیلات در زمان اعلام شده به بانک‌ها مراجعه کنند.