توسعه شهری

Home/Tag: توسعه شهری

راه خانه دار شدن نیازمندان از بورس نمی گذرد

راه خانه دار شدن نیازمندان از بورس نمی گذرد. مقداد همتی از کارشناسان حوزه مسکن در گفتگو با این اتحادیه گفت؛ انتشار اوراق سلف مسکن در بورس منجر به رونق در بازار سرمایه می شود . اما رونق مسکن در ایران به دلیل نگاه سرمایه ای به مسکن لزوما منجر به تامین مسکن برای نیازمندان نمی شود.

بی تاثیر بودن بورس املاک بر کاهش قیمتهای مسکن

بی تاثیر بودن بورس املاک بر کاهش قیمتهای مسکن مدیر عامل اتحاديه تعاوني هاي عمراني شهر تهران در يك برنامه راديويي با اشاره به بی تاثیر بودن بورس املاک بر کاهش قیمتهای مسکن گفت ، ارایه طرحهای غیرکارشناسی مثل بورس املاک که عملا باعث افزایش تورم در بازار مسكن می شود ، تنها ، املاک بدون مشتری دستگاههای دولتی را نقد خواهد کرد.باقرپور این دست تصمیمات و اقدامات را از عوامل نابسامانی بازار مسکن دانست.

ضرورت ساماندهی زمین های دولتی و ریل گذاری برای تولید به جای مداخله

دولت پالس های اشتباه به بازار مسکن ارسال می کند پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان از ارائه آمار اشتباه بخش مسکن از سوی نهادهای دولتی انتقاد کرد و گفت: وزارت راه به دلیل عدم توانمندی در حوزه برنامه ریزی برای تولید مسکن به کارهای رسانه ای و دادن اطلاعات غلط به مردم متوسل می شود از جمله اینکه گفتند "مردم مسکن نخرید ارزان می شود" که دیدیم گران تر شد.

بانک ها دچار تنگنای مالی هستند

دکتر طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی می گوید دلیل عدم حمايت بانکها در ارایه تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی بویژه مسکن ، این است که بانکها دچار تنگنای مالی شده اند و این آفتی است که ناشی از سیاستهای غلط دولت در استفاده نابجا و زیادی از منابع مالی بانکها است.

دستکاری و پنهان سازی آماری بلای جان صنعت ساختمان

دستکاری و پنهان سازی آماری، بلای جان صنعت ساختمان دکتر خشایار باقرپور مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران دریک برنامه رادیویی تصریح کرد : دولتها برای حفظ جایگاه خود، از انتشار آمار خودداری و یا آمار را دستکاری می کنند که این کار آثار منفی دارد وی افزود؛ صنعت ساختمان و بخش خصوصی فعال در این حوزه که بار اصلی سرمایه گذاری را به دوش می کشد ، با آمار واقعی و شفاف امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری دارند . در غیر اینصورت روز به روز ضعیف تر می شوند . نتیجه نبود شفافیت ؛ انباشتگی تقاضا وافزایش تورم در بخش مسکن خواهد بود. وی خاطرنشان کرد : در سالهای پس از جنگ به نوعی دچار سندروم سالهای پایانی ریاست جمهوری داریم که در پایان دولت متوجه می شویم که مدل گزارش های اقتصادی قبلی غلط بوده و باید درست شود.