افزایش 124 درصدی قیمت تیرآهن

افزایش 124 درصدی قیمت تیرآهن براساس نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه‌ اول سال ١٣٩٩ در استان تهران که از سوی مرکز آمار منتشر شد متوسط قیمت مصالح منتخب ساختمانی، رشد قابل توجهی نسبت به دوره مشابه و نیز نیمه دوم سال 98 دارد به گزارش فارس، طبق اطلاعات ، درصد تغییر قیمت مصالح ساختمانی نسبت به نیمه دوم سال 98 ، رشد نجومی دارد که امکان کاهش قیمت مسکن را به تاخیر می اندازد.