علاج گرانی مسکن

علاج گرانی مسکن مدیر عامل اتحایه تعاونی های عمرانی شهر تهران در رادیو گفت و گو تاکید کرد :تملک بسیاری از زمینهای قابل بهره برداری برای ساخت و ساز مسکن در اختیار دستگاههای دولتی و یا نهادهای وابسته به دولت است . بخش خصوصی هیچ ابزاری برای کنترل بازار مسکن ندارد. دولت باید شروع کند. ایرج رهبر نائب رئیس کانون انبوه سازان استان تهران هم معتقد است اگر دولت این زمین ها را اختصاص دهد قیمت زمین چیزی حدود یک تا 2 میلیون تومان تمام خواهد شد و مصرف کننده می تواند با قیمت مناسب صاحب خانه شود.