صدور پروانه رایگان، 50 درصد تخفیف در هزینه های نظام مهندسی برای انبوه سازی در بافت های فرسوده.

صدور پروانه رایگان، 50 درصد تخفیف در هزینه های نظام مهندسی برای انبوه سازی در بافت های فرسوده. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام کرد: در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار فقره وام نوسازی به‌صورت خودمالکی در سراسر کشور ابلاغ شده است. مبلغ این تسهیلات در شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر ۵۰ میلیون تومان است که با سود ۹ درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود؛ همچنین ۵۰ میلیون تومان دیگر با سود ۱۸ درصد در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. او با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای نوسازی بافت‌های فرسوده یادآوری کرد: این وام برای انبوه‌سازان صاحب‌‌صلاحیت حدود ۲۲۰ میلیون تومان است. همچنین صدور پروانه برای آن‌ها کاملا رایگان است، هزینه‌های نظام مهندسی نیز از مرحله طراحی و نظارت بر اجرا مشمول ۵۰ درصد تخفیف می شود.