ریاست جمهوری

Home/Tag: ریاست جمهوری

بانک ها دچار تنگنای مالی هستند

دکتر طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی می گوید دلیل عدم حمايت بانکها در ارایه تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی بویژه مسکن ، این است که بانکها دچار تنگنای مالی شده اند و این آفتی است که ناشی از سیاستهای غلط دولت در استفاده نابجا و زیادی از منابع مالی بانکها است.

دستکاری و پنهان سازی آماری بلای جان صنعت ساختمان

دستکاری و پنهان سازی آماری، بلای جان صنعت ساختمان دکتر خشایار باقرپور مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران دریک برنامه رادیویی تصریح کرد : دولتها برای حفظ جایگاه خود، از انتشار آمار خودداری و یا آمار را دستکاری می کنند که این کار آثار منفی دارد وی افزود؛ صنعت ساختمان و بخش خصوصی فعال در این حوزه که بار اصلی سرمایه گذاری را به دوش می کشد ، با آمار واقعی و شفاف امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری دارند . در غیر اینصورت روز به روز ضعیف تر می شوند . نتیجه نبود شفافیت ؛ انباشتگی تقاضا وافزایش تورم در بخش مسکن خواهد بود. وی خاطرنشان کرد : در سالهای پس از جنگ به نوعی دچار سندروم سالهای پایانی ریاست جمهوری داریم که در پایان دولت متوجه می شویم که مدل گزارش های اقتصادی قبلی غلط بوده و باید درست شود.