آغاز فروش تابستانه عرصه در مسکن مهر پردیس

آغاز فروش تابستانه عرصه در مسکن مهر پردیس با ‌پیش‌پرداخت ۲۰ درصدی. مدیر اجرایی عرصه مسکن مهر پردیس، از واگذاری عرصه ۲۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر در ۱۵ ماه گذشته خبر داد و گفت، ، فروش تابستانه عرصه در این شهر جدید، به زودی آغاز می شود. حسن حضرتی اضافه کرد، همکاران من پیگیر اخذ پایان کار پروژه‌ها از شهرداری و سنددار کردن ششدانگ عرصه و اعیان واحدهای مسکن مهر هستند و این اقدام از سیاست‌های مهم شرکت عمران شهر جدید پردیس پس از واگذاری عرصه مسکن مهر است.