مهلت یک هفته ای بخشودگی جرایم

مهلت یک هفته ای بخشودگی جرایم. با پرداخت کل میزان بدهی، کل جرایم بخشوده می شود. با تصمیم کمیسیون عالی وصول مطالبات بانک مسکن ، طرح میثاق جهت استفاده از تخفیفات ویژه و یا بخشودگی جرایم دیرکرد، در ازای پرداخت هر میزان از بدهی ، در سال ۹۹ نیز تاکنون چند نوبت تمدید شده است. از آنجا که هنوز هیچ تصمیمی درباره تمدید احتمالی دوباره طرح میثاق اتخاذ نشده، بانک مسکن توصیه کرده مشتریان این بانک از فرصتی که در هفته جاری در اختیار دارند ، استفاده و تا پایان مرداد نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از بدهی معوق خود به بانک اقدام کنند و از بخشودگی تمام یا بخشی از جرایم دیرکرد متعلقه برخوردار شوند. در صورت پرداخت کل میزان بدهی، بخشودگی کل جرایم مقدور شده است