تکرار تجربه های ناموفق در حوزه مدیریت مسکن. تصمیمات کلان مدیریتی ، گرانی ها را دامن می زند.

تصمیمات کلان مدیریتی به گرانی ها در بازار مسکن دامن می زند. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کردکه به معاونت مسکن ، دستور ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن داده است. برخی کارشناسان معتقدند جلوگیری از شفافیت در قیمت، خریدار را از اطلاعات دقیق و درست محروم می کند و زمینه برای اعلام قیمتهای غیرمتعارف از طرف فروشنده مهیا می‌شود. همچنین فضای کارشناسی کشور را برای تحلیل بازار مسکن بر اساس اطلاعات ، دچار مشکل می کند.