رونق بازار خرید امتیاز وام مسکن

رونق بازار خريد امتياز وام مسكن. بازار خريد امتياز وام مسكن حداقل در ٣ ماه گذشته به عرصه مانور تقاضاي سرمايه اي تبديل شده. ميانگين قيمت معامله هر فقره اوراق وام خريد مسكن درتير ماه در مقايسه با ميانگين قيمت اوراق در سال ٩٨ معادل ٦١ درصد افزايش يافته است . هر برگ اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) در مردادماه ، تا مرز ۹۰ هزار تومان پیشروی کرد. میانگین قیمت اوراق در هفته اول مرداد هم با جهش ۸۴ درصدی در مقایسه با میانگین قیمت در سال ۹۸ روبه‌رو شد! متقاضيان براي دريافت سقف تسهيلات انفرادي ١٤٠ ميليون توماني، بايد ٢٨٠ فقره اوراق وام مسكن، و زوجين هم براي دريافت تسهيلات٢٤٠ ميليون توماني ، بايد ٤٨٠ فقره اوراق وام مسكن تهيه كنند.