توسعه شهری با اصلاح قوانین صدور مجوزهای ساختمانی

توسعه شهری با اصلاح قوانین صدور مجوزهای ساختمانی مهندس احمد هادی زاده نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق و از کارشناسان حوزه مسکن گفت، یکی از راههای متعادل سازی برای جذب سرمایه ها در مناطق و ناحيه های مختلف شهري این است که در نقاطي با جذابیت بالا به عنوان مثال در شهر تهران پهنه های ویژه مسكوني با تراکم 600 درصد، هزینه دریافت صدور پروانه را بیشتر کرد و در مناطق با تراکم پایین مثلا 180-120 درصد تراکم كه درحال حاضر با قوانين موجود جذابیت کمتري براي سرمايه گذاري دارد، معافیتهایی را در نظر گرفت تا ضمن اینکه درآمد شهرداری ها کاهش نیابد ، سرمایه گذاری هم به طور متعادل در لکه ها و پهنه های مختلف محقق شود به این ترتیب این اقدام توزیع مناسبی را رقم زده و منجر به توسعه همه جانبه شهری می گردد.