تهاتر روشی قدیمی در معاملات

تهاتر روشي قديمي در معاملات مهندس حسن قاسمی مدیر عامل تعاونی مسکن عمران گستر همت گفت تشکیل بازار تهاتری نوین از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین خریداران و فروشندگان در یک بازار شبکه ای و مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات باعث کاهش هزینه مبادله می شود و به این طریق از ورود دلالان به این بازار که سود اصلی را در بازار مسکن و مصالح می برند، جلوگیری می شود.