60 درصد مهندسان بیکارند. سه نسل عقب ماندگی در ساخت و ساز

سه نسل عقب ماندگی در ساخت و ساز رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این‌که متولی ساخت و سازها وزارت راه و متصدی نظام مهندسی ساختمان است، گفت: ما در نسل سوم ساخت و سازها هستیم و دنیا در نسل ششم. خیلی عقب هستیم، باید متولی و متصدی اراده و عزم واحدی داشته باشند. خرم تاکید کرد که باید 40 درصد ساخت و سازها صنعتی باشد و اعلام کرد ، الان آمار صنعتی سازی ساختمان در کشور 5 درصد است و ما دچار عقب ماندگی شدید در این حوزه هستیم.