تاثیر دستکاری نرخ سود بانکی بر بهای تمام‌ شده پول و قیمت مسکن

تاثیر دستکاری نرخ سود بانکی بر بهای تمام‌ شده پول و قیمت مسکن دکتر خشایار باقرپورمدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران می گوید، نرخ سود بانکی و هم‌ زمان با آن رشد نقدینگی،‌ تورم و نرخ ارز، در حرکتی موازی و مشابه روی قیمت در بازار مسکن اثر افزایشی دارند. وی تاکید کرد، دستکاری در نرخ سود بانکی در تمام بازارها تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد. مهم‌ترین اثر نرخ سود بانکی بر بازار مسکن را شاید بتوان افزایش بهای تمام‌ شده پول در این بازار دانست.