بازار هوا فروشی مسکن دوباره داغ شده

داغی بازار هوا فروشی مسکن . به گزارش اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران و به نقل از دنیای اقتصاد، ، پرونده اضافه‌سازی در محله خاص به کمیته‌های یک و سه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور می‌رود. بعد از طرح درخواست ساخت‌وساز در محله جماران با شرایط متفاوت از طرح تفصیلی در جلسه اخیر شورای‌عالی شهرسازی مقرر شده دو کمیته تخصصی نظر دهند. اگر اضافه‌سازی در جماران تصویب شود، ساکنان ۳۷ محله دیگر متقاضی امضای طلایی برای عبور از خطوط ‌قرمز می‌شوند. تا اینجای کار، شهرداری تهران ، بر اساس خطوط قرمز طرح تفصیلی تهران، با اضافه‌خواهی در ساخت‌وساز مخالفت کرده. شهرک غرب، شهرک نفت، شهرک گلستان، محله نارمک و… از جمله شهرک‌ها و محله‌های مشهور این گروه هستند.