ساخت 300 هزار واحد مسکونی برای کارگران .

ساخت 300 هزار واحد مسکونی برای کارگران . محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و امور اجتماعی، از ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری خبر داد. وزیر راه و شهرسازی هم از ساخت100 هزار واحد مسکونی کاربری در کنار شهرک‌های صنعتی گفت . شریعتمداری افزود، وزارت راه و شهرسازی، با ارائه زمین‌های ۹۹ ساله به صورت رایگان ، در این پروژه همکاری خواهد کرد و از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی که محل تجمع صنایع هستند، استفاده می‌شود، تا برابر قانون کار، مشارکت کارفرمایان هم در این طرح باشد. بهمن عبدالهی رییس اتاق تعاون نیز درباره ساخت این واحدهای مسکونی اعلام کرد، با توجه به نوع مسکن، میزان آورده متفاوت است، اما ۴۰ درصد آورده را بانک و ۲۰ درصد را خود کارگران تامین خواهند کرد. . قرار است دولت تسهیلات با نرخ پایین بدهد و قیمت زمین از مسکن حذف شود تا قیمت برای کارگران ارزان‌تر تمام شود.