کارگر

Home/Tag: کارگر

حدود 9000 مسکن مهر بدون متقاضی، احتمال تحویل به کارگران

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از اتمام پروژه های مسکن مهر در ۱۳ استان کشور تا پایان شهریور خبر داد. وی تصریح کرد، تلاش می کنیم تا قبل از اتمام سال جاری، تمامی واحدهای مسکونی مهر به اتمام برسد و تحویل متقاضیان شود. نبیان گفت: در حال حاضر، پروژه های فاقد متفاضی مسکن مهر کمتر از ۹ هزار واحد است. در عین حال درخواست هایی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای تامین مسکن نیروهای کارگری به وزارت راه و شهرسازی رسیده است که بخشی از پروژه های مسکن مهر نیز در پروسه معرفی به آن وزارتخانه است و در حال بررسی قرار گرفته است.

ساخت 300 هزار واحد مسکونی برای کارگران .

ساخت 300 هزار واحد مسکونی برای کارگران . محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و امور اجتماعی، از ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری خبر داد. وزیر راه و شهرسازی هم از ساخت100 هزار واحد مسکونی کاربری در کنار شهرک‌های صنعتی گفت . شریعتمداری افزود، وزارت راه و شهرسازی، با ارائه زمین‌های ۹۹ ساله به صورت رایگان ، در این پروژه همکاری خواهد کرد و از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی که محل تجمع صنایع هستند، استفاده می‌شود، تا برابر قانون کار، مشارکت کارفرمایان هم در این طرح باشد. بهمن عبدالهی رییس اتاق تعاون نیز درباره ساخت این واحدهای مسکونی اعلام کرد، با توجه به نوع مسکن، میزان آورده متفاوت است، اما ۴۰ درصد آورده را بانک و ۲۰ درصد را خود کارگران تامین خواهند کرد. . قرار است دولت تسهیلات با نرخ پایین بدهد و قیمت زمین از مسکن حذف شود تا قیمت برای کارگران ارزان‌تر تمام شود.